Strona główna / Zabytki / kościoły i obiekty sakralne
Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie

Kościół obecnie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół istniał w Machowinie już w 1634 r. Był konstrukcji szkieletowej z niską wieżą. Obecna świątynia została wzniesiona w końcu XIX wieku na planie prostokąta z węższą kwadratową wieżą i zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Budynek wymurowano z cegły wątkiem krzyżowym i pokryto dachem dwuspadowym - tzw. karpiówką. Z dawnego wyposażenia zachował się witraż z 1570 roku z herbem rodziny von Schwaven, płyta nagrobna z 1597 roku wmontowana w ścianę wieży - prawdopodobnie upamiętniająca datę śmierci L. Swave, krucyfiks ołtarzowy ufundowany przez p. Uckermann z domu Puttkamer, chrzcielnica z XVI wieku, prospekt organowy z końca XIX wieku ufundowany przez von Zitzewitza - Niepoglense, empora, ławki oraz ambona. 

Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Mariusz SurowiecKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Włodzimierz WolskiKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Włodzimierz WolskiKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Włodzimierz WolskiKościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie<br/>Włodzimierz Wolski