Strona główna / Zabytki / kościoły i obiekty sakralne
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie

Jednym z najpiękniejszych zabytków historycznych w Kwakowie jest murowany kościół zbudowany w 1863 roku. Wieża kościoła jest najstarszą częścią obiektu pochodzącą z przełomu XIV i XV wieku. Korpus starej świątyni został rozebrany w 1863 roku i w jej miejsce wzniesiono nowy budynek z kamienia z wieżą ceglaną nakrytą dachem czterospadowym z ósmioboczną latarnią. Kościół posiada zabytkowe wyposażenie: XIX-wieczną ambonę, chrzcielnicę, prospekt organowy oraz emporę. Na drewnianym stropie zachowało się stare XVIII - wieczne malowidło ze sceną urodzenia Chrystusa.

 

Kościół w Kwakowie - pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Maryi Panny z XV w. Położony jest w centrum wsi, jadąc ze Słupska i Ustki ujrzymy go po lewej stronie. Obecny kościół w Kwakowie jest trzecim kościołem z kolei, wybudowanym w tym miejscu.

Pierwszy, drewniany wybudowany został w 1208 roku, drugi w XIV wieku po pożarze poprzedniego, zbudowany został z cegły. Kościół ceglany przetrwał do 1863 roku, był on wielokrotnie naprawiany z powodu niezbyt stabilnego torfowego gruntu, na którym został wybudowany. Okazał się on jednak zbyt mały, aby pomieścić wszystkich wiernych. W 1865 wybudowano nowy kościół, większy. Materiałem użytym jako budulec były okoliczne głazy narzutowe. Ze starego ceglanego kościoła pozostawiono tylko wieżę z kopułą i dzwonnicą. 

Na początku XX wieku przeniesiony został cemnatrz sprzed kościoła na tereny pod lasem, z lewej strony przy drodzę do miejscowości Lubuń, gdzie także obecnie znajduje się cmentarz. Do czasów II Wojny Światowej był to kościół protestancki a dopiero po  zakończeniu wojny stał się katolicki. Na przełomie lat 50 i 60 XX wieku usunięto emporę, postawiono ołtarz. W późnijeszym okresie posadzkę z czerwonych cegieł na płytki ceramiczne. W latach 70 XX wieku kościół otoczono ogrodzeniem. Najstarszą cześcią obecnego kościoła jest wieża z XIV- XV wieku. Budynek kościoła wybudowany jest na planie prostokąta z wieżą węższą od zachodu i zamkniętym z trzech stron prezbiterium od wschodu. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia. Wewnątrz warto także obejrzeć zabytkową chrzcielnicę. 

 

Współopracownie tekstu: Paweł Kisiel.

Kościół w Kwakowie<br/>Włodzimierz WolskiKościół w Kwakowie<br/>Włodzimierz WolskiKościół w Kwakowie<br/>Włodzimierz WolskiKościół w Kwakowie<br/>Włodzimierz WolskiKościół w Kwakowie<br/>Włodzimierz WolskiKościół w Kwakowie<br/>Włodzimierz Wolski