Strona główna / Przyroda / flora
Flora Ziemi Słupskiej

Ze względu na bliskość Bałtyku Ziemia Słupska wyodrębnia się unikalnymi formami roślinności związanymi wyłącznie z wybrzeżem morskim. Najbardziej rozpowszechnioną formą roślinną jest las. Charakterystycznym dla naszego regionu rysem roślinności jest torfowisko natomiast najbardziej widoczny w krajobrazie Ziemi Słupskiej tworzą wody powierzchniowe: jeziora, rzeki i morze wraz z towarzyszącą im specyficzną roślinnością.

Zbiorowiska plaży, wydm i klifów

Strefa wybrzeża jest wyjątkowym obszarem lądu poddanym silnemu oddziaływaniu morza. Dlatego na tym terenie wykształciły się specyficzne gatunki roślin. Na plażach występują słonorośla. Z obszarem plaż styka się pas wydmy białej, na których to charakterystyczne zbiorowiska tworzą dwa gatunki traw: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna. Właśnie na wydmie białej spotyka się symboliczny dla wybrzeża gatunek, chroniony mikołajek nadmorski. Na zapleczy wydmy białej znajduje się wydma szara, na która wkracza więcej gatunków m.in. turzyca piaskowa. Z czasem wydmy szare porastają na rozległych powierzchniach krzewinkami wrzosu i bażyny czarnej, przygotowując siedlisko dla ostatniej fazy rozwoju roślinności wydmowej- nadmorskiego boru bażynowego. W kilku miejscach wybrzeża – w Jarosławcu oraz na odcinku miedzy Ustka a Dębiną, do morza dochodzą wzniesienia morenowe. Wskutek działania fal tworzą się tam klify. Na osuwiskach klifu występują: murawy z przelotem pospolitym i koniczyną łąkową, zarośla rokitnika zwyczajnego, iwy, osiki, buki zwyczajne a także ubogie buczyny niżowe.

Lasy

Lasy są najważniejszym składnikiem przyrody Ziemi Słupskiej, o dużym zróżnicowaniu i zmienności poszczególnych fitocenoz. Charakterystyczną cechą Ziemi Słupskiej jest jej położenie w krainie buka. Jest to dominujący gatunek na siedliskach lasów liściastych. Najważniejszym „własnym: zbiorowiskiem buka jest buczyna pomorska w postaci kwaśnej buczyny niżowej żyznej buczyny niżowej.

Lity bukowy drzewostan często występuje z domieszką brzozy, sosny czy dębu bezszypułkowego. Brakuje w nim warstwy krzewów a runo jest bardzo ubogie, występują w nim głównie skupiska form trawiastych oraz niewielkie zioła.

Poza kwaśną buczyną występują lasy dębowo- bukowe oraz zdecydowanie rzadziej żyzna buczyna niżowa, lasy dębowo- grabowe, lasy łęgowe, oles, bór sosnowy świeży, bór chrobotkowy, bór bagienny, brzezina bagienna oraz nadmorski bór bażynowy.

 

Torfowiska

Są to łatwo zauważalne w terenie, silnie uwodnione formacje roślinne odgrywające główna rolę w procesie lądowacenia zbiorników wodnych. Występują w różnych typach: torfowisko niskie, torfowisko przejściowe, torfowisko wysokie, torfowisko źródliskowe po gytiowiska. Na naszym terenie występuje ich dosyć sporo.

Jeziora

Na terenie Ziemi Słupskiej występują dwa typy jezior:

lobeliowe: z niską zawartością wapnia i z dużą przejrzystością wody, z niezwykłymi roślinami m.in. widłakiem wodnym, lobelią jeziorną.

jeziora przymorskie (Wicko, Modła, Gardno, Łebsko, Sarbsko): związane ze strefą pobrzeża, z bogatą roślinnością.Na podstawie: "Co warto wiedzieć o przyrodzie województwa słupskiego"

Włosieniczka<br/>E.AhmadKukułka szerokolistna<br/>E.AhmadKruszczyk rdzawoczerwony<br/>E.AhmadŚnieżyczka przebiśnieg<br/>E.AhmadBagno zwyczajne<br/>E.AhmadLobelia jeziorna<br/>E.AhmadWielosił błękitny<br/>E.AhmadBagnica torfowa<br/>E.AhmadPełnik europejski<br/>E.AhmadWrzosiec bagienny<br/>E.Ahmad